OGŁOSZENIA

30.11.2013r.
Informujemy, że Rada Miejska w Dębnie uchwałą Nr XLIII/338/2013 z dnia 6 listopada 2013r. wprowadziła nowe stawki opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie miasta i gminy Dębno.

Opłaty opiekun grobu wnosi co 20 lat. Za grób dziecięcy (do 6 lat) opłata wynosi 150,- zł, za grób pojedynczy 550,- zł , za grób rodzinny 1000,- zł.

Ponadto część opłat za korzystanie z urządzeń cmentarnych zostało wprowadzone Zarządzeniem Nr 90/41/2013 Burmistrza Dębna z dnia 14 listopada 2013r. Opłaty te dotyczą korzystania z kaplic przedpogrzebowych w Cychrach i w Dolsku (od wystawienia zwłok) 50,- zł oraz opłata za każdorazowy wjazd na cmentarz w kwocie 30,- zł (opłata za wjazd na cmentarz dotyczy każdorazowego wjazdu pojazdów na teren cmentarza i nie dotyczy osób niepełnosprawnych, pojazdów uprzywilejowanych, karawanu w dniu ceremonii pogrzebowej oraz wywozu odpadów z pojemników i urządzeń do gromadzenia nieczystości płynnych i odpadów stałych).

Po upływie 20 lat na pisemny wniosek opiekuna grobu, opłaty za grób można wnosić w ratach. Wymagane jest podpisanie stosownej umowy z Burmistrzem Dębna.
Regulamin rozkładania opłat na raty za korzystanie z cmentarzy został przyjęty Zarządzeniem Nr 92/42/2013 Burmistrza Dębna z dnia 25 listopada 2013 roku.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań proszę o kontakt z inspektorem ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miejskim w Dębnie p. Barbarą Rzechółką (pok. 33, tel. 95 760 3001 wew. 141 lub e-mail: srodowisko@debno.pl).


13.02.2012r.
W związku z wprowadzeniem elektronicznej ewidencji grobów na cmentarzach komunalnych zarządzanych przez Urząd Gminy Dębno – cmentarze:
przy ul. Kościuszki i Włościańskiej

- prosimy wszystkich opiekunów grobów położonych na tych cmentarzach o podanie swoich aktualnych danych w celu uzupełnienia ewidencji . Dane te należy przekazać do zarządcy cmentarza.
podanie danych jest obowiązkowe.: POMOC : : ZGŁASZANIE UWAG :