Zarządca cmentarzy miejskich


DTBS Sp. z o.o.
ul. Droga Zielona 1
74-400 Dębno
tel./fax 95 / 760 24 44, 95 / 760 30 82

Zarządca cmentarzy wiejskich


Urząd Miejski w Dębnie
ul. Piłsudskiego 5
74-400 Dębno
tel.95 / 760 30 01-04 wew. 141

: POMOC : : ZGŁASZANIE UWAG :