Performancing Metrics

Ilość pochówków: 9250
|NETcmentarz WEB| w. 2017 ksiegazmarlych24.pl

Pobierz cennik:


Załącznik do Zarządzenia Nr 12 /2014 Burmistrza Miasta Choinowa z dnia 24.01.2014 r.


Cennik opłat za usługi cmentarne na Cmentarzu Komunalnym w ChojnowieWyszczególnienie opłaty lub usługiOplata kwota brutto w tym VAT 8%
1. Wykupienie miejsca pochówku na 20 lat pod grób:
- ziemny, osoby do 8 lat 98,00 zł.
- murowany, osoby do 8 lat 123,00 zł.
- ziemny, osoby powyżej 8 lat (zwykły) 172,00 zł.
- ziemny, pogłębiony w pionie. osoby powyżej 8 lat 196,00 zł.
- murowany - osoby powyżej 8 lat 198,00 zł.
- umowy 110,00 zł.
Przedłużenie na następne 20 lat następuje ze wzniesieniem powyższych opłat.
2. Rezerwacja miejsca na cmentarzu pod grób:
- ziemny jedno lub dwuosobowy w pionie 205,00 zł.
- murowany 210,00 zł.
- urnowy 115,00 zł.
3. Każdorazowy wjazd na cmentarz (za wyjątkiem przewożenia zwłok)
- w dni robocze 25,00 zł.
- w dni wolne od pracy 32.00 zł.
4. Dochowanie (zmiana grobu ziemnego zwykłego na pogłębiony w pionie) 24.00 zł.
5. Utrzymanie cmentarza:
- przy pochówku do nowego grobu ziemnego i murowanego osoby powyżej 8 lat 313,00 zł.
- przy pochówku do nowego grobu ziemnego i murowanego osoby do 8 lat 100,00 zł.
- przy pochówku do nowego grobu ziemnego i murowanego urnowego 120,00 zł.
- przy dochowaniu do istniejącego grobu ziemnego i murowanego bez względu na rodzaj grobu oraz termin dochowania (z zastrzeżeniem uwagi nr 1) 100,00 zł.
6. Wywóz i składowanie nieczystości oraz wodę:
- przy pochówku do nowego grobu ziemnego i murowanego osoby powyżej 8 lat 258,00 zł.
- przy pochówku do nowego grobu ziemnego i murowanego osoby do 8 lat 130,00 zł
- przy pochówku do nowego grobu ziemnego i murowanego urnowego 110.00 zł.
- przy dochowaniu do istniejącego grobu ziemnego i murowanego bez względu na rodzaj grobu oraz termin dochowania (z zastrzeżeniem uwagi nr 1), 90,00 zł.
7. Opłata za korzystanie z kaplicy
- w dni robocze 108,00 zł.
- w dni wolne od pracy 140,00 zł.
8. Przechowywanie zwłok w chłodni do 48 godz. 60,O0 zł.
9. Opłata za postawienie nagrobka 37.00 zł.
10. Opłata za wykonanie grobu murowanego:
- do złożenia zwłok osoby powyżej 8 lat 270,00 zł.
- do złożenia zwłok osoby do 8 lat 95,00 zł.
- do złożenia urny 125.00 zł.


UWAGI:
1. W przypadku pochówku do tego samego grobu, następującego w okresie 12 miesięcy od daty pierwszego pochówku, opiat wyszczególnionych w punktach 5 oraz 6 nie pobiera się.
2. Powyższe opiaty po wyspecyfikowaniu ich rodzaju na karcie opiat przez administratora cmentarza, podlegają uiszczeniu w kasie Urzędu Miejskiego w Chojnowie, Pl.Zamkowy 1, pok. 2B. Po dokonaniu wpłaty osoba wpłacająca zobowiązana jest do okazania dowodu wpłaty administratorowi cmentarza w celu odnotowania faktu zapłaty w księgach cmentarnych. (tel. administratora 76 81 86 880)

Burmistrz Miasta Chojnowa
Jan Serkies

Copyright cmentarze24.pl | KiM-IP © 2008-2018