Performancing Metrics

Ilość pochówków: 9463
|NETcmentarz WEB| w. 2017 ksiegazmarlych24.pl


Pobierz cennik:
Cennik opłat za korzystanie z mienia komunalnego

 na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie


1.      Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego oraz za wznowienie opłaty i pozostałe opłaty przedstawia tabela:

Lp.

Wyszczególnienie opłaty lub usługi

Okres ważności opłaty

 stawka VAT

cena netto  [zł]

cena brutto  [zł]

I

 

Opłata za udostępnienie 1 miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok i prochów:

 

1) grób ziemny pojedynczy (dziecko do lat 6)

20  lat

8%

509,26 zł

550,00 zł

 

2)  grób ziemny pojedynczy (pozostałe)

20 lat

8%

925,93 zł

1 000,00 zł

 

3) grób murowany pojedynczy (dziecko do lat 6)

20 lat

8%

537,04 zł

580,00 zł

 

4) grób murowany pojedynczy (pozostałe)

20 lat

8%

925,93 zł

1 000,00 zł

 

5) grób ziemny, dwumiejscowy w pionie (powyżej 6 lat)

20 lat

8%

1 018,52 zł

1 100,00 zł

 

6) grób urnowy

jednorazowa

8%

879,63 zł

950,00 zł


7) grób murowany dwumiejscowy na miejscu o

wymiarach grobu pojedynczego (w pionie)

jednorazowa

8%

1388,89 zł

1500,00 zł


8) grób murowany dwumiejscowy (w poziomie)

jednorazowa

8%

1759,26 zł

1900,00 zł

II

 

Rezerwacja miejsc grzebalnych na okres 20 lat 

 

1) grób ziemny

 

8%

277,78 zł

300,00 zł

 

2) grób murowany

 

8%

296,30 zł

320,00 zł

 

3) grób urnowy

 

8%

166,67 zł

180,00 zł

III

 

Opłata za każdorazowy wjazd na cmentarz ( za wyjątkiem przewożenia zwłok i obsługi ceremonii pogrzebowej) 

 

1) samochód osobowy bez przyczepy

 

8%

23,15 zł

25,00 zł

 

2) samochód osobowy z przyczepą

 

8%

46,30 zł

50,00 zł

 

 3) samochód ciężarowy do 3,5T

 

8%

74,07 zł

80,00 zł

 

4) samochód cieżarowy powyżej 3,5 T, ciągnik, koparka

 

8%

92,59 zł

100,00 zł

IV

 

Opłata za korzystanie z kaplicy

 

- 1 godz. przed ceremonią + 1 godz. ceremonii = 2 godz.                                                                                                        

 

8%

148,15 zł

160,00 zł

 

- dodatkowa każda kolejna rozpoczęta godzina

 

46,30 zł

50,00 zł

V

Przechowywanie zwłok w chłodni

 

8%

92,59 zł

100,00 zł

VI

Opłata za przedłużenie udostępnienia miejsca grzebalnego na 20 lat


1) grób ziemny pojedynczy (dziecko do lat 6)

 

8%

254,63 zł

275,00 zł


2)  grób ziemny pojedynczy (pozostałe)

 

8%

462,96 

500,00 zł


3) grób murowany pojedynczy (dziecko do lat 6)

 

8%

268,52 zł

290,00 zł


4) grób murowany pojedynczy (pozostałe)

 

8%

462,96 

500,00 zł


5) grób ziemny, dwumiejscowy w pionie (powyżej 6 lat)

 

8%

509,26 zł

550,00 zł

2.   Istnieje możliwość dochowania do istniejącego grobu kolejnej osoby czy osób. W takim przypadku pobiera się opłatę w wysokości 1/20 opłat wymienionych w tabeli w pkt I ppkt 1) – 4), za każdy rok, do pełnych 20 lat.

 

3.   Opłata za nieterminowe wniesienie opłat za kolejne 20 lat – za każdy pełen rok opóźnienia wynosi  10,00 zł brutto.

 

 

UWAGA:

Powyższe opłaty po wyspecyfikowaniu ich rodzaju w karcie opłat przez Zarządcę cmentarza, podlegają uiszczeniu w kasie Urzędu Miejskiego w Chojnowie, pl. Zamkowy 1, pok. 2B.

Po dokonaniu wpłaty w kasie osoba wpłacająca zobowiązana jest do okazania dowodu wpłaty Zarządcy cmentarza, w celu odnotowania faktu zapłaty w księgach cmentarnych.


Copyright cmentarze24.pl | KiM-IP © 2008-2018