Performancing Metrics

Ilość pochówków: 9412
|NETcmentarz WEB| w. 2017 ksiegazmarlych24.pl


Pobierz cennik:Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 83/2019 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 maja 2019 r. 


Cennik opłat za usługi cmentarne na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie 

                                                                       OPŁATA kwota brutto (zł) 
Wyszczególnienie opłaty lub usługi                       w tym VAT 8 %

1. Wykupienie miejsca pochówku na 20 lat od daty opłaty pod grób:

a - ziemny, osoby do 8 lat                                 - 150,-

b - murowany, osoby do 8 lat                           - 180,-

c - ziemny, osoby powyżej 8 lat (zwykły)        - 260,-

         d - ziemny, pogłębiony w pionie, osoby 
             powyżej 8 lat                                                - 290,-

e - murowany - osoby powyżej 8 lat                 - 300,-

f - urnowy                                                          - 170,-

          Przedłużenie na następne 20 lat następuje za wzniesieniem 
          powyższych opłat

         Opłata prolongacyjna za zwłokę po terminie ważności 
         poprzedniej opłaty za każdy rok opóźnienia   - 10,-

2. Rezerwacja miejsca na cmentarzu na 20 lat pod grób:     

a- ziemny jedno lub dwuosobowy w pionie       - 300,-

b- murowany                                                       - 320,-

c- urnowy                                                            - 180,-

3. Każdorazowy wjazd na cmentarz  (za wyjątkiem przewożenia 
    zwłok i obsługi ceremonii pogrzebowej)

a - sam. osobowy bez przyczepy                      - 25,-

 b - sam. osobowy z przyczepą,                        - 50,-

 c - sam. ciężarowy do 3,5 T                            - 80,-

          d - sam. ciężarowy pow. 3,5 T, ciągnik, 
               koparka                                                      - 100,-

4. Dochowanie (zmiana grobu ziemnego zwykłego 
    na pogłębiony w pionie)                                       - 30,-

5. Utrzymanie cmentarza na okres 20 lat przy pierwszym
    pochówku 
do nowego grobu:

a- przy pochówku osoby do 8 lat                     - 400,-

b- przy pochówku osoby pow. 8 lat                 - 800,-

6. Utrzymanie cmentarza przy dochowaniu:

        a - zwłok lub urn do istniejącego grobu ziemnego 
             i murowanego bez względu na rodzaj grobu 
             po upływie 12 miesięcy od pierwszego pochówku 
             oraz szczątków pochodzących z ekshumacji    - 200,-

        b - w przypadku dochowania do tego samego grobu, 
             następującego w okresie do 12 miesięcy od daty 
             pierwszego pochówku - w/w opłaty nie pobiera się                          

7. Opłata za korzystanie z kaplicy:

    - w dni robocze   
     - 1 godz. przed ceremonią + 1 godz. ceremonii = 2 godz.      - 160,-
     - dodatkowy czas za każdą rozpoczętą godzinę                     - 50,-

     - w dni wolne      
    - 1 godz. przed ceremonią + 1 godz. ceremonii = 2 godz.      - 200,-
    - dodatkowy czas za każdą rozpoczętą godzinę                      - 50,-

8. Przechowywanie zwłok w chłodni  max. 3 doby            - 100,-

9. Opłata za postawienie nagrobka                                      - 50,-

10. Opłata za wykonanie grobu murowanego:

- do złożenia zwłok osoby do 8 lat                   - 140,-

- do złożenia zwłok osoby powyżej 8 lat          - 350,-

- do złożenia urny                                             - 190,-Copyright cmentarze24.pl | KiM-IP © 2008-2018