Performancing Metrics

Ilość pochówków: 9463
|NETcmentarz WEB| w. 2017 ksiegazmarlych24.pl

Opłata za ważność miejsc na Cmentarzu Komunalnym


Wydział Rozwoju Gospodarczego informuje na podstawie przepisów Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych, że okres ważności opłaty za miejsce pochówku wynosi 20 lat od daty jej wniesienia.

Przedłużenie ważności miejsca pochówku następuje po wniesieniu kolejnej opłaty, która skutkuje przedłużeniem na następne 20 lat.

Jednocześnie informuje się, że miejsce nie opłacone może być wykorzystane do kolejnego pochówku innej osoby zmarłej. Uwzględniając powyższe prosi się opiekunów grobów na Cmentarzu w Chojnowie do sprawdzenia ważności opłat za miejsca pochówku swoich bliskich zmarłych.

Sprawdzenia można dokonać w biurze cmentarza osobiście lub telefonicznie - tel. 76 818 66 80 w dni robocze w godzinach od 8 do 15.

Copyright cmentarze24.pl | KiM-IP © 2008-2018