Performancing Metrics

Spis treści pomocy

1. Ogólne manu górne: ADMINISTRATOR :: CENNIK :: CMENTARZE :: KONTAKT
2. Ogólne manu dolne: POMOC ::ZGŁASZANIE UWAG ::STATYSTYKI ::FORUM


ADMINISTRATOR
Wskazanie myszką ("kliknięcie") na manu ADMINISTRATOR spowoduje przejście do strony powitalnej systemu NETcmentarz, na której znajdują się podstawowe informacje o zarządcy cmentarza oraz przywrócenie ogólnego manu górnego.


CENNIK
Wskazanie myszką ("kliknięcie") na manu CENNIK spowoduje przejście do strony przedstawiającej aktualne opłaty związane z utrzymaniem grobów i eksploatacją cmentarza.


CMENTARZE
Wskazanie myszką ("kliknięcie") na manu CMENTARZE spowoduje przejście do strony wyboru cmentarza.
Każdy cmentarz przedstawiony jest za pomocą bloku oferującego na wybranym cmentarzu:
- Wyszukiwarkę pochowanych,
- Mapę cmentarza,
- Wykaz pochowanych.


KONTAKT
Wskazanie myszką ("kliknięcie") na manu KONTAKT spowoduje przejście do strony, w której udostępnione są informacje kontaktowe do właściciela i administratora cmentarza.
Użytkownik uzyskuje informacje o:
- właścicielu cmentarza,
- obsłudze cmentarza
oraz dostaje możliwość:
- skontaktowania się z zarządcą cmentarza poprzez formularz kontaktowy.


POMOC
Wskazanie myszką ("kliknięcie") na manu POMOC spowoduje przejście do niniejszej strony, w której Użytkownik uzyska informacje o wszystkich funkcjach systemu NETcmentarz.
: POMOC :: ZGŁASZANIE UWAG :: STATYSTYKI :: FORUM :