Cmentarz komunalny w Krześnicy był pierwotnie cmentarzem ewangelickim założonym na poczatku XXw. z chwilą budowy nowego koscioła. Cmentarz wraz z kaplicą został odnotowany na mapie z 1934r. Neorenesansowa kaplica cmentarna została zaadaptowana na kościół katolicki.

Brak historycznych nagrobków.

Źródła:
  • Karta gminnej ewidencji zabytków.  • : POMOC : : ZGŁASZANIE UWAG :