Cmentarz komunalny w Dębnie przy ul. Kościuszki został założny w 1836r.

Otoczony murem kamiennym, który zachował się również wewnątrz cmentarza wydzielając funkcjonalnie kwatery cmentarza. Nektopolia została w 1885r. powiększona.

Na początku XXw. na cmentarzu wybudowano kaplicę grobową pastora Feldhana w formie prostokątnej parterowej budowli z dwoma półkolistymi wejściami do wnętrza.

W 1994r w jednej z ocalałych krypt odnaleziono sarkofag z blachy cynkowej, w którym pochowane były szczątki kapitana rezerwy landwery zmarłego pomiędzy 1900-1904r, ojca dębnowskiego sukiennika Otto Jerike. Sarkofag został przeniesiony do kościóła Św. Piotra i Pawła w Dębnie.

Na cmentarzu pochowani są m.in:

  • Józef Fornagiel (18.12.1892 - 09.10.1951) - organizator i pierwszy polski dyrektor gimnazjum w Dębnie (grób: XIX.22.8),
  • Józef Zieliński (15.03.1901 - 01.06.1983)- powstaniec wielkopolski (grób: IV.5.8),
  • Ryszard Kołodziej (04.12.1948 - 04.01.2011) - polski polityk, urzędnik państwowy, poseł na Sejm X i II kadencji. W latach 90. XX w. był dyrektorem generalnym i podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rolnictwa (grób:XX.4.9).

    Cmentarz ma zachowany pierwotny układ alei i kwater. Na teren cmentarza prowadzą bramy: od strony ul. Kościuszki i Ofiar Katynia.

    Źródła:
  • Karta gminnej ewidencji zabytków.  • : POMOC : : ZGŁASZANIE UWAG :