Performancing Metrics

OGŁOSZENIA ADMINISTRATORA
2012.03.29
Dokumenty niezbędne do pochówku

W celu dopełnienia formalności związanych z pochówkiem osoby zmarłej należy u Administratora przedstawić następujące dokumenty:

  • Kartę zgonu wystawioną przez lekarza stwierdzającego zgon,
  • Dane opiekuna grobu, czyli osoby załatwiającej wszelkie formalności związane z ZUS-em itp (imię, nazwisko, adres, PESEL, telefon kontaktowy),
  • Wskazanie wcześniej wybranego miejsca pochówku w celu wykonania dokładengo zapisu w księgach cmentarnych.


  • : POMOC :: ZGŁASZANIE UWAG :: STATYSTYKI :: FORUM :