Performancing Metrics

Wykaz aktów prawnych - przepisy pogrzebowe i cmentarne

Udostępniamy wykaz przydatnych przepisów związanych z pogrzebami i cmentarzami.

Akty prawne posegregowane są chierarchicznie i chronologicznie. Dokumenty udostepnione są w formacie .pdf. Jego pobranie rozpocznie się po kliknięciu na tytuł dokumentu.

UMOWY MIĘDZYNARODOWE
 
■ KONKORDAT między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską...
KONKORDAT między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. z dnia 23 kwietnia 1998 r.)

- wielkość pliku: [827kB], format: .pdf
■ OŚWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 26 stycznia 1998 r. w sprawie ...
Oświadczenie Rządowe z dnia 26 stycznia 1998 r. w sprawie Deklaracji Rządu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 1997 r. w celu zapewnienia jasnej wykładni przepisów Konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską, podpisanego w Warszawie w dniu 28 lipca 1993 r.

- wielkość pliku: [70 kB], format: .pdf
 
USTAWY
 
USTAWA o cmentarzach i chowaniu zmarłych 
■ Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2015 r.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U 2015, poz.2126)

- wielkość pliku: [770 kB], format:
 ■ USTAWA Z DNIA 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach...
Ustawa z dnia 23 paźziernika 2014 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014, nr 39, poz. 1682)

- wielkość pliku: [210 kB], format: .pdf
■ Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2011 r.
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U 2011, nr 116, poz.687)

- wielkość pliku: [54 kB], format:
■ OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRWA WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI...
OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRWA WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 2 marca 2000 w sprawie jednolitego tekstu ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U.2000.nr23 poz.295) - fotofopia

- wielkość pliku: [345 kB], format: .pdf
■ USTAWA Z DNIA 28 MARCA 1933 r. O GROBACH I CMENTARZACH WOJENNYCH...
Ustawa z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych z późniejszymi zmianami (Dz.U. 1933, nr 39, poz. 311) - fotokopia

- wielkość pliku: [160 kB], format: .pdf
 
ROZPORZĄDZENIA
 
 ■ Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2010 r. ...
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania ze zwłokami osób pozbawionych wolności w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz.U. 2010. nr123, poz. 839).

- wielkość pliku: [49 kB ], format: .pdf
■ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. ...
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków (Dz.U.2011, nr 75, poz 405).

- wielkość pliku: [30 kB], format:
■ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. ...
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz.U. 2007, nr 249, poz.1866)

- wielkość pliku: [24 kB], format: .pdf
 ■ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2009 r. ...
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie trybu i warunków przekazywania zwłok do celów naukowych (Dz.U. 2009, nr 129, poz.1067)

- wielkość pliku: [25 kB], format: .pdf
■ Rozporządzenie MSWiA z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie trybu wypłaty zasiłków pogrzebowych ...
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie trybu wypłaty zasiłków pogrzebowych oraz warunków pokrywania kosztów pogrzebu cudzoziemca ze środków budżetu państwa (Dz.U. 2008, nr 91, poz.574).

- wielkość pliku: [88 kB], format: .pdf
■ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ...
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określania, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. 1959, nr 52, poz. 315) - fotokopia

- wielkość pliku: [70 kB], format: .pdf
■ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W SPRAWIE PROWADZENIA EWIDENCJI...
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracj w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów z dnia 1 sierpnia 2001r. (Dz. U. 2001, nr 90, poz. 1013)

- wielkość pliku: [277 kB], format: .pdf
■ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRWA WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI...
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRWA WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (Dz.U.2015 poz.2257) - pdf

- wielkość pliku: [100 kB], format: .pdf
■ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA ...
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. z 2001 r. nr 153; poz. 1783) - fotokopia

- wielkość pliku: [356 kB], format: .pdf
■ ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW GOSPODARKI TERENOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ ZDROWIA I OPIEKI...
Rozporządzenie Ministrów Gospodarki Terenowej i Ochrony środowiska oraz Zdrowia i Opieki społecznej z dn. 20 października 1972 r. w sprawie urządzania cmentarzy, prowadzenia ksiąg cmentarnych oraz chowania zmarłych (Dz. U. 1972, nr 47 poz. 299) - fotokopia

- wielkość pliku: [432 kB], format: .pdf
 
INSTRUKCJE KOŚCIELE I ZWIĄZKÓW WYZNANIOWYCH 
 
 OCHRONA CMENTARZY WYZNANIOWYCH
Instrukcja Komisji Episkopatu do spraw Sztuki Kościelnej - 1987

- wielkość pliku: [84 kB], format: .pdf
■ O muzyce liturgicznej
Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II

- wielkość pliku: [153], format: .pdf
 
 INNE
 
 
 

Nowości na e-mail

Chcesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie?
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…