Performancing Metrics

 

Klepsydry do samodzielnego wydruku

NEKROorganizer wersja 7.0.x - desktopowy program administrowania cmentarzem
Aplikacja |NEKROorganizer w. 7.0.x| gromadzi...

...w zakresie danych opisowych informacje o:

miejscu pochówku z przypisanymi informacjami o identyfikatorze grobu, rodzaju grobu,
osobach pochowanych przypisanych do grobu,
opiekunach grobu przypisanych do grobu,
wydanych dokumentach i opłaceniu miejsc pochówku (faktura, przelew, zaświadczenie),
przedłużeniach użytkowania i innych zleceniach,

...w zakresie danych graficznych informacje o:
numerycznej mapie cmentarza w formacie .svg, .qgis i innych (wektorowych i rastrowych) z możliwością edytowania bezpłatnymi narzędziami graficznymi,
dokumentacji fotograficznej nagrobków, kolumbariów lub innych obiektów cmentarza.

Zgodność z przepisami
- z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 1 sierpnia 2001r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (Dz.U. z 31.18.2001r.)
- z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 3 czerwca 1998 r. w sprawie określenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

Aplikacja |NEKROorganizer w. 4.0| umożliwia:
rejestr, edycję i wyszukiwanie osób pochowanych,
rejestr, edycję i wyszukiwanie opiekunów grobów,
rejestr, edycję i wyszukiwanie grobów,
wydruk rejestru osób pochowanych,
rejestr, edycję i wydruk księgi grobu i innych ksiąg cmentarnych,
edycję i wydruk mapy cmentarza lub jej dowolnego fragmentu,
rejestr zdjęć nagrobków i innych, tworzenie wezwań, zezwoleń, zleceń,
wystawianie i drukowanie faktur i rachunków,
możliwość drukowania i wysyłania przypomnień o upływie okresu opłacenia grobów,
eksport danych do standardu .html, udostępnianie danych w przeglądarkach internetowych,
budowanie własnego serwisu internetowego samodzielnie przez Użytkownika naszej aplikacji poprzez eksport do systemów |NETcmentarz|.
eksport danych do standardów .pdf, .xls i innych.

Licencjonowanie
- na czas nieograniczony,
- na nieograniczoną ilość użytkowników,
- bez "przywiązywania" aplikacji do procesora lub serwera,
oraz:
- prawo zgłaszania przez użytkowników dodatkowej funkcjonalności!

Uwaga!
Stosujemy dwa sposoby licencjonowania programu o tej samej funkcjonalności:
- NEKROorganizer 7.0.6 (7.0) STANDARD - dla pojedynczego cmentarza
- NEKROorganizer 7.0.6 (7.0) PLUS - dla wielu cmentarzy,


Zalety i korzyści z zakupu i wdrożenia:
aplikacja przewidziana jest jako rozwiązanie desktopowe i nie wymaga posiadania i podłączenia do Internetu!
możliwość pracy w sieci lokalnej,
użytkownik może samodzielnie i łatwo przeprowadzić instalację,
możliwość samodzielnej modyfikacji wszelkich słowników (np. rodzajów grobów),
możliwość samodzielnej modyfikacji cen i stawek VAT
możliwość rejestrowania wielu użytkowników i definiowania przez administratora ich uprawnień,
bezpłatna pomoc, aktualizacja i wsparcie w okresie gwarancji!
praca w bezpłatnym środowisku Access Runtime.

Wymagania
- system operacyjny Windows 8/7/Vista/XP/2000,
- komputer z procesorem 233 MHz lub szybszym,
- minimum 200 MB wolnej przestrzeni na dysku na pracę programu,
- darmowe środowisko Microsoft Access Runtime,
- rozmiar bazy do 2 GB (dla wersji STANDARD) lub wielokrotność (dla wersji PLUS).
 
Ostatnio zmieniany wtorek, 07 grudzień 2021 14:54
Udostępnij

O autorze

Redaktor dyżurny

Wybrane odnośniki

Nowości na e-mail

Chcesz otrzymywać informacje o nowościach na stronie?
Top