Grób: X.2.13

N: 50° 43' 17.9100" E:  23° 15' 43.0455" Kuczmowska Irena  ur.:  zm.:15.06.2003 Żyła lat 77
 Kuczmowski Józef  ur.:  zm.:12.08.2001 Żył lat 73

: POMOC :: ZGŁASZANIE UWAG :: STATYSTYKI :: FORUM :