Grób: A.7.2

 Kałek Walenty  ur.:  zm.:  

: POMOC :: ZGŁASZANIE UWAG :: STATYSTYKI :: FORUM :