FAIL (the browser should render some flash content, not this).


Adres Zarządcy:

Przedsiębiorstwo Komunalne w Niemczy
ul. Wrocławska 3a-3b
58 - 230 Niemcza

Telefony:     
CENTRALA TEL/FAX   74 837 69 81
DZIAŁ TECHNICZNY   74 837 60 23

E-mail:       pkniemcza@gmail.com

    Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia
    – Fabryczna KRS 13829
    WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 606 000 zł
NIP

882-18-80-213
REGON

891331681


Osoba do kontaktu w sprawach cmentarza komunalnego
w Niemczy:

Inspektor d/s Administracyjno-Technicznych
Leszek Masiewicz


tel. 74 837 60 23


P R Z Y P O M I N A M Y osobom, których bliscy są pochowani na Cmentarzu Komunalnym w Niemczy przy ul. Gumińskiej O KONIECZNOŚCI WNOSZENIA OPŁAT Z TYTUŁU PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI GROBÓW

Groby, za które nie została wniesiona opłata zostaną wykorzystane do nowych pochowań, a istniejące dotychczas ulegną likwidacji.

Aktualny wykaz grobów przewidzianych do likwidacji znajduje się tutaj...[.pdf]
Copyright © 2009-2011
                                                                  |    © KIM-IP    |