Grób: XVI.4.76

 Kowalczewska Ewa  ur.:22.12.19__  zm.:1_.01.____  

: POMOC : : ZGŁASZANIE UWAG :