Grób: XVI.3.72

 Kłak Filipina  ur.:05.05.1934  zm.:13.05.2002  
 Kłak Józefa  ur.:14.03.1934  zm.:21.06.2004  
 Kłak Anna  ur.:30.01.1907  zm.:17.0_.1979  

: POMOC : : ZGŁASZANIE UWAG :