Szanowni Państwo!

Witamy w serwisie cmentarzy komunalnych Gminy Dębno!URZĄD MIEJSKI W DĘBNIE

Informuję, że od dnia 1 kwietnia 2014r. zarządzanie cmentarzami wiejskimi na terenie Gminy Dębno zostało powierzone dla Dębnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Dębnie.

Zarządzanie cmentarzy obejmuje :
- pobieranie bieżących opłat,
- windykację należności,
- wprowadzanie zmarłych do programu NEKROorganizer,
- uzupełnianie strony internetowej,
- prowadzenie ksiąg cmentarnych.

Jednocześnie informuję, że Sołtysi wsi, na których usytuowane są cmentarze (oprócz Różańska) nadal będą sprawować opiekę nad cmentarzami.
Do obowiązków Sołtysów należy :
-otwieranie i zamykanie bramy,
-wskazanie miejsca na grób na cmentarzu i na mapie cmentarza, zgodnie z nadaną numeracją każdego grobu.

Szczegółowych informacji udziela Zarządca cmentarzy w Dębnie Dębnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Dębnie ul.Droga Zielona 1 pokój nr 106 lub telefonicznie pod nr 95 760 30 82.
 

 


: POMOC : : ZGŁASZANIE UWAG :