OGÓLNOPOLSKA WYSZUKIWARKA POCHOWANYCH
ksiegazmarlych24.pl
CAŁODOBOWE USŁUGI POGRZEBOWE
WYSZUKIWARKA


Aktualności

CZYTELNIA: Ruriden - japoński dom pochówków [21.11.2014r.]

Ogłaszamy przetarg dla zakładów kamieniarskich z terenu woj. dolnośląskiego: najem modułów reklamowych! [14.05.2014r.]

Ogólnopolska wyszukiwarka cmentarzy już dostępna. Uwaga! Wyszukuje tylko nekropolie, które udostepniają wykazy pochowanych i mapy cmentarza! [11.11.2013r.]

Klepsydry do samodzielnej edycji i drukowania już do pobrania z wortalu cmentarze24.pl! Będziemy dokładac starań, aby wybór klepsydr był stale rozszerzany. [05.09.2013r.]

Innowacyjne rozwiązania i nowy layout w ramach wortalu cmentarze24.pl - od dziś w fazie publicznych testów! [12.03.2013r.]
więcej...

Zarządzanie cmentarzem - przydatne narzędzia

Nasze propozycje dla administratorów cmentarzy:

INWENTARYZACJE i REWITALIZACJE - spis z natury i z ksiąg danych o pochowanych, opracowanie map nekropolii, prace porządkujące dokumentację cmentarną - doprowadzenie powyższych do wersji cyfrowej,

|NEKROorganizer w. 3.2| - desktopowy system do administrowania pochówkami i obiektami cmentarza.

|NETcmentarz w.2012| - internetowa wyszukiwarka pochowanych oraz webowy system administrowania pełnymi informacjami o cmentarzu.

więcej...


Cmentarze w przestrzeni społecznej ...

Konferencja naukowa...

Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego zorganizował konferencję "Cmentarze w przestrzeni społecznej". Obrady odbyły się w dniach 24-26.10.1013r. Wśród 37 zakwalifikowanych do wygłoszenia referatu prelegentów, znaleźli się, obok przedstawicieli Uniwersytetu Wrocławskiego, osoby reprezentujące: Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Zielonogórski, Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

więcej...

Przedsiębiorstwa funeralne...

... ostatnio zarejestrowane podmioty:
dodaj...


W czytelni

Marek Ścisły
Ruriden - japoński dom pochówków


Zmiany technologiczne wpływają na zmiany obyczajowości. Dotykają każdej sfery życia, w tym obyczajowości pogrzebowej czy sposobu pochówku. Japoński Ruriden jest również wynikiem takich zmian, przy czym dotyczy on miejsca pochówku.
W najbardziej naszpikowanym technologią mieście Świata – Tokio - stoi niewielki budynek nawiązujący stylistyką do pagod. I rzeczywiście jest jednokondygnacyjnym budynkiem pełniącym m.in. funkcje sakralne, przy czym nie przechowuje buddyjskich relikwii, a spopielone ludzkie zwłoki. Nie jest jednak cmentarzem - tu zwłoki nie są grzebane w ziemi, nie jest zwykłym, przykrytym dachem kolumbarium i raczej nie jest też znanym nam mauzoleum. To dom pochówków, w którym obok funkcji grzebalnej ważna jest funkcja religijna. A wszystko w oprawie najnowocześniejszej technologii.

więcej...

Zbiór przepisów i norm funeralnych

Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II, 8 lutego 1979 r.

Główną podstawą opracowania norm zawartych w Instrukcji stanowią dokumenty Stolicy Apostolskiej obowiązujące w całym Kościele. Uwzględnione jednak zostały także zwyczaje i tradycje polskie zatwierdzone przez Stolicę Apostolską.

Instrukcja ma charakter normatywny i ogólny, zajmując się jedynie tymi problemami szczegółowymi, które stały się obecnie aktualne. Inne przypadki należy rozpatrywać, uwzględniając normy ogólne. Sprawy trudniejsze należy przedkładać do rozstrzygnięcia Diecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej względnie Podkomisji do spraw Muzyki Kościelnej przy Komisji Episkopatu do spraw Liturgii ...

więcej... prawodawstwo...

Nowości na e-mail