Performancing Metrics


OGÓLNOPOLSKA WYSZUKIWARKA POCHOWANYCH
ksiegazmarlych24.pl




CAŁODOBOWE USŁUGI POGRZEBOWE
WYSZUKIWARKA




Aktualności

Dla zarządców cmentarzy

|NETcmentarz w.2014| - cmentarz w internecie,
|NEKROorganizer w.4.0.2| - desktopowe zarządzanie cmentarzem,
INWENTARYZACJE CMENTARZY - porządkowanie danych,
KLEPSYDRY - przydatne nekrodruki.


Cmentarze w przestrzeni społecznej ...

Konferencja naukowa...

Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego zorganizował konferencję "Cmentarze w przestrzeni społecznej". Obrady odbyły się w dniach 24-26.10.1013r. Wśród 37 zakwalifikowanych do wygłoszenia referatu prelegentów, znaleźli się, obok przedstawicieli Uniwersytetu Wrocławskiego, osoby reprezentujące: Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Zielonogórski, Akademię Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu.

więcej...

Przedsiębiorstwa funeralne...

... ostatnio zarejestrowane podmioty:
dodaj...


W czytelni

Marek Ścisły
Ruriden - japoński dom pochówków


Zmiany technologiczne wpływają na zmiany obyczajowości. Dotykają każdej sfery życia, w tym obyczajowości pogrzebowej czy sposobu pochówku. Japoński Ruriden jest również wynikiem takich zmian, przy czym dotyczy on miejsca pochówku.
W najbardziej naszpikowanym technologią mieście Świata – Tokio - stoi niewielki budynek nawiązujący stylistyką do pagod. I rzeczywiście jest jednokondygnacyjnym budynkiem pełniącym m.in. funkcje sakralne, przy czym nie przechowuje buddyjskich relikwii, a spopielone ludzkie zwłoki. Nie jest jednak cmentarzem - tu zwłoki nie są grzebane w ziemi, nie jest zwykłym, przykrytym dachem kolumbarium i raczej nie jest też znanym nam mauzoleum. To dom pochówków, w którym obok funkcji grzebalnej ważna jest funkcja religijna. A wszystko w oprawie najnowocześniejszej technologii.

więcej...

Zbiór przepisów i norm funeralnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRWA WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (Dz.U.2015 poz.2257)

29 grudnia 2015r. ukazało się w Dzienniku Ustaw z 2015r. poz. 2257 rozporządzenie Mariusza Błaszczaka zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów.

Zmiany dotyczą m.in.:
- dodatkowych informacji o zgłoszeniu zgonu jeżeli zgon nie został odnotowany w rejestrze stanu cywilnego w dniu jego zgłoszenia.
- rozszerza zapis ksiąg cmentarnych o osoby uprawnione do pochowania zwłok,
- stawia wymogi czytelności wpisów do ksiąg cmentarnych ...

więcej... prawodawstwo...

Nowości na e-mail